Oferta


Rachunkowość

Prowadzenie ewidencji z zakresu podatku dochodowego:
karta podatkowa,
ryczałt ewidencjonowany,
książka przychodów i rozchodów,
księgi handlowe.
Prowadzenie ewidencji z zakresu podatku VAT:
ewidencja sprzedaży,
ewidencja zakupu,
JPK.
Dokumentacja pomocnicza:
ewidencja przebiegu kilometrów,
ewidencja środków trwałych.

Kadry i płace

Dokumentacja związana z zatrudnieniem:
sporządzanie dokumentacji dot. zatrudnienia i zwolnienia pracownika,
prowadzenie akt osobowych,
sporządzanie list płac,
sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych.

PFRON Wózek inwalidzki

Rejestracja w ewidencji PFRON,
składanie dokumentów związanych z dofinansowaniem do osób niepełnosprawnych,
składanie dokumentów związanych z refundacją dla przedsiębiorców.

Pozostałe usługi

Reprezentowanie klientów przed organami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PIP, PFRON oraz pozostałe organy kontroli.
Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej:
zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego,
sporządzanie uchwał z Posiedzeń Zarządów Spółki,
pomoc w zakresie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej i usługowej),
dokonywanie wszelkich zmian w CEiDG,
sporządzanie wniosków do Urzędów Pracy ( staż, prace interwencyjne. dopłaty do stworzenia nowego miejsca pracy),
przygotowanie i redagowanie pism dla osób prywatnych.
Aneta Sekutowicz Biuro Rachunkowe
ul. Tadeusz Kościuszki 26, 74-200, Pyrzyce

Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 26, 74-200, Pyrzyce

Telefon

(+48) 512 38 74 73

Email

Aneta Sekutowicz
Księgowość
Kadry
Saldeo PFRON PIP SAGE ZUS